Måndagsturen
Lammhultcyklisterna preview

Riktlinjer


 1. Måndagsturen är framförallt ett socialt initiativ, vilket syftar till att ha trevligt och träffa nya cyklister i regionen. M.a.o. inte en måndagstävling - Jimmy sade det bra med begreppet "feelgood rundor".
  (Vill man köra andra typer av träning så titta på Lammhultcyklisternas.com under landsväg så får man chansen till det också)
 2. För att genomföra turerna säkert bör vi försöka hålla oss till att helst inte vara mer än 16 st i varje klunga. Skulle en klunga komma ikapp en annan så bör inte klungorna slås ihop. Antingen passerar man så säkert som möjligt eller håller ett bra avstånd bakom. Dvs. två klungor kan hålla samma hastighet med ca 50 meters lucka. Samt att vi håller oss till den klunga som vi startat i. Detta med hänsyn till att gruppens ledare skall kunna hålla koll på att alla är med tillbaka.
 3. För att turerna skall bli så trevliga som möjligt utses en ledare i varje grupp som försöker hålla koll på att rätt hastighet hålls samt att klungan håller ihop ända hem. Innan start bör gruppen vara överens om vilken hastighet som skall hållas.
 4. Alla är välkomna och vi hjälps åt att "utbilda" nya inom cykelsporten hur man kör i grupp och vilka tecken som bör ges för att cyklingen skall bli så säker som möjligt. Om man har en cykel med så kallad tempostyre så skall man inte ligga i "bocken" annat än om man åker ca 10-20 meter bakom den övriga klungan. Läs tecken och olika tekniker att köra i klunga i separat avsnitt.
 5. Lämpliga grundhastigheter:
  24 km/h, 26 km/h, 28km/h, 30km/h, 32km/h, 34km/h, 36km/h.
 6. Ha gärna med mobiltelefon med ICE inlagt ifall något allvarligt skulle inträffa.
 7. Följ trafikreglerna så gott det går och försök att vara trevlig även mot bilister – även om det ibland är mycket svårt... Finns det risk för att mörkret hinner komma innan vi är tillbaka så se till att ha fungerande belysning monterad.
 8. Men viktigast av allt - Att ha trevligt och passa på att prata lite skit med dina nya cykelvänner.
Hur cyklar man i klunga?

Naturligtvis finns det många sätt att cykla i klunga och här går vi igenom tre vanliga metoder.

Metod 1.

Belgisk kedja – Två led rotation högervarv (eller vänster också även om det är ovanligare, används vid kantvindskörning). Viktigt är kontinuerlig rotation, dvs ingen stannar kvar framme utan kedjan rullar på hela tiden - som kallas det tvåpar)

 1. Båda leden skall ha nästan samma hastighet.
 2. Ta god tid på dig att växla 10-15s (då pratar jag inte om cykelns växlar).
 3. När du går in längst fram håll koll på att du lägger dig direkt framför cyklisten du nyss hade bredvid dig. Om det skapas en lucka på 2-3 meter bakom dig har du varit för het på gröten. Ett bra sätt att få ner farten är att växla ner en växel.
 4. När du är längst bak och går ut i ytterled så växla upp en växel igen samt säg till cyklisten du hade framför dig i innerled att du är siste man. På så vis vet han att det är hans tur att byta led.
 5. Om du är trött och behöver vila på sista rulle så ropa till den framför att han skall "ta sista rullen".
 6. När detta börjar funka är det timing och att tighta till gruppen som kan förbättras.

Metod 2.

Tvåpar – Nästan som belgisk kedja men "paren" ligger kvar framme en stund innan man växlar. I övrigt läs punkterna under belgisk kedja.

Metod 3.

Ett led – Här ligger alla på ett led och när den som dragit fått nog viker han/ hon av vänster (vanligen). OBS! Ta en snabbtitt över axeln så att du inte svänger ut framför en bil som kör allt för nära. När du kommer längst ner i ledet fyller du på bakom och så fortsätter det så.

Generella saker att tänka på

(När vi pratar om social träning – tävling är naturligtvis något helt annat, men det kan vi gå igenom någon annan gång)

 1. När vägen blir smal så övergå till ett led, den som för närvarande ligger främst sträcker upp ett finger i luften (alla tecken repeteras bakåt i klungan) och tar det lugnt i ca 30 sek så att gruppen hinner rätta in sig i ett led. Detta går till så att högerledet släpper in enligt kugghjulsprincipen.
 2. När det åter blir bredare väg så återgå till två led, den som för närvarande ligger främst sträcker upp två fingrar i luften (detta tecken repeteras naturligtvis också bakåt i klungan) och återigen tar vi det lugnt i ca 30 sek så att gruppen hinner komma tillrätta. När siste man kommit rätt så kan han med rösten meddela framåt att svansen är på plats. Meddelanden framåt i klungan sköts med rösten.
 3. I uppförsbackar är det trycket på pedalerna som skall vara konstant, inte hastigheten. Med andra ord kan hastigheten gå ner väsentligt i en uppförsbacke.
 4. I utförsbackar - behåll trycket på pedalerna när du ligger längst fram (Obs - inte öka trycket vilket är lätt hänt även i utförsbackar).
 5. Bildas en lucka så täpp till den så mjukt som möjligt. (Dvs. spurta inte och sedan bromsa.)
 6. Efter en sväng så tar man det även lugnt för att förhindra så kallad dragspelseffekt.

Cykeltekniska tips:
 1. Försök att köra avslappnat.
 2. Svänger gör man med hela kroppen, inte bara genom att vrida styret.
 3. I en sväng bör du hålla innerpedalen högt.
 4. Blicken långt fram (eller så gott det går i en klunga).
 5. Använd helst inte bromsarna överhuvud taget i klungan. Försök att väja eller jobba med vinden i mesta möjliga mån.
 6. Om du behöver resa dig i klungan – lägg i en högre växel och res dig med tryck på pedalerna annars kommer ditt bakhjul att åka ca 50 cm bakåt.
 7. En hel cykel fungerar bättre och är både roligare och säkrare. Se över din cykel och du kommer att ha en trevlig tur.
 8. När du är törstig – drick i möjligaste mån när du är längst bak i klungan.
Tecken cyklister emellan

Är det snabba bud – Använd rösten... OCH HÖGT!

Alla tecken repeteras bakåt i gruppen samt om meddelandet gäller stora hårda saker i rörelse så förstärk med tex. BIL eller BUSS. Ett meddelande som behöver färdas bakifrån och framåt görs alltid med rösten. Tex. BIL BAKOM eller SÄNK FARTEN (anledningen till att man skall meddela sig HÖGT är att fartvinden gör det svårt att höra).

Om gruppen behöver stanna så sträck upp en handflata i luften i så god tid det går. Tex. innan korsning.

Om endast hastigheten behöver sänkas så används polisens hederliga handen vid sidan och för den upp och ner.

Peka på hinder: Tex. hål, vägbrunnar, glas eller grus. Använd den hand som hindret befinner sig på. Dvs. vänster hand för hinder på vänster sida om din egen cykel.

Min personliga favorit som jag även blivit mobbad av "riktiga" cyklister för är vägbulan – Breakdansvågen med handflatan framåt ;=)

Klapp på din egen bak på den sida ett stillastående hinder som tex stolpar eller "suggor" befinner sig.

Om en riktingsändring krävs på grund av hinder så vinka med handen bakom ryggen åt det håll gruppen bör förflytta sig.

Vid sväng så används det gamla hederliga tecknet handen rakt ut åt det håll vi skall svänga.

För att köra ett led så sträck upp ett finger i luften. (OBS! Tänk på att ta det lugnt en stund så att gruppen hinner komma iordning)

För att köra två led sträck upp två fingrar. (Körde man belgisk innan så återgår man till det och körde man tvåpar innan så återgår man till det. OBS! Tänk på att ta det lugnt en stund så att gruppen hinner komma iordning).


God tur ;=)

Md cykel fritidscenter 1
Md rydhs
Md bikebrotherslogo
Md v xj cykelservicelogo02
Md estvalls logga
Md ojaby logo small
Md lantcafe jubileumslogo 22589
Md moheda supermarket
Md actic
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub