Landsväg
Lammhultcyklisterna preview

Cykelteknik

Cykeltekniska tips
 1. Försök att köra avslappnat.
 2. Svänger gör man med hela kroppen, inte bara genom att vrida styret.
 3. I en sväng bör du hålla innerpedalen högt.
 4. Blicken långt fram (eller så gott det går i en klunga).
 5. Använd helst inte bromsarna överhuvud taget i klungan. Försök att väja eller jobba med vinden i mesta möjliga mån.
 6. Om du behöver resa dig i klungan – lägg i en högre växel och res dig med tryck på pedalerna annars kommer ditt bakhjul att åka ca 50 cm bakåt.
 7. En hel cykel fungerar bättre och är både roligare och säkrare. Se över din cykel och du kommer att ha en trevlig tur.
 8. När du är törstig – drick i möjligaste mån när du är längst bak i klungan.
Generella saker att tänka på

(När vi pratar om social träning – tävling är naturligtvis något helt annat, men det kan vi gå igenom någon annan gång)

 1. När vägen blir smal så övergå till ett led, den som för närvarande ligger främst sträcker upp ett finger i luften (alla tecken repeteras bakåt i klungan) och tar det lugnt i ca 30 sek så att gruppen hinner rätta in sig i ett led. Detta går till så att högerledet släpper in enligt kugghjulsprincipen.
 2. När det åter blir bredare väg så återgå till två led, den som för närvarande ligger främst sträcker upp två fingrar i luften (detta tecken repeteras naturligtvis också bakåt i klungan) och återigen tar vi det lugnt i ca 30 sek så att gruppen hinner komma tillrätta. När siste man kommit rätt så kan han med rösten meddela framåt att svansen är på plats. Meddelanden framåt i klungan sköts med rösten.
 3. I uppförsbackar är det trycket på pedalerna som skall vara konstant, inte hastigheten. Med andra ord kan hastigheten gå ner väsentligt i en uppförsbacke.
 4. I utförsbackar - behåll trycket på pedalerna när du ligger längst fram (Obs - inte öka trycket vilket är lätt hänt även i utförsbackar).
 5. Bildas en lucka så täpp till den så mjukt som möjligt. (Dvs. spurta inte och sedan bromsa.)
 6. Efter en sväng så tar man det även lugnt för att förhindra så kallad dragspelseffekt.
Md lf logo fastighetsformedling vanster
Md logga cykelcenter 2
Md tra ningsfabriken logo
Md atteviks
Md moheda supermarket
Md estvalls logga
Md lantcafe jubileumslogo 22589
Md rydhs
Md v xj cykelservicelogo02
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub