MTB
Lammhultcyklisterna preview

Cykling i naturen


Vad säger egentligen allemansrätten?

Niklas Petersson, Hovshaga var så snäll och informerade om vad som gäller.

Intressantast för cyklister:

Cykling i naturen

När du cyklar i närheten av ett hus är det viktigt att ta hänsyn. De som bor i huset ska kunna känna sig ostörda. Hur nära huset du kan cykla beror på hur stor risken är att störa.

Här får du inte cykla

Över planteringar, exempelvis trädgårdar, plantskolor, parkplanteringar, skogsplanteringar och andra liknande känsliga områden
annan känslig mark, exempelvis åkrar med växande gröda.

Att cykla på enskilda vägar är tillåtet. Markägare får inte sätta upp skyltar som förbjuder cykling.

Anpassa cyklingen efter naturen

Det går bra att cykla skonsamt i naturen. Genom att anpassa ditt vägval och körsätt skadar du inte marken i onödan.

Tänk särskilt på att:

undvika mjuka stigar, särskilt på våren och hösten, när det är blött i markerna

undvika att cykla över känsliga marktyper. Exempel är lavmarker, berghällar med mossor och lavar, mjuka ängsmarker, mossar och kärrmarker

anpassa körsätt efter underlag

grovmönstrade däck lätt skadar stigar och ömtålig mark

Det finns inget allmänt förbud att cykla på motionsspår och vandringsleder. Men de är anlagda för dem som går eller springer. Därför måste du ta det lugnt och räkna med att de som springer eller går har företräde.

Kommun och polis kan reglera

Kommunen eller polisen kan reglera cykling på motionsspår och vandringsleder. Det sker genom lokala trafikföreskrifter eller lokala ordningsföreskrifter. Vägmärket "Cykelåkning förbjuden" visar var du inte får cykla.

Du måste själv ta reda på vad som gäller. Information får du från kommunen eller polisen.

Särskilda regler i nationalparker och naturreservat

I nationalparker och naturreservat kan särskilda regler gälla för cykling. Det kan vara helt förbjudet, eller bara tillåtet på vissa leder.

På anslagstavlor i områdena ser du vad som gäller. Du kan också få mer information om dessa regler från kommunen eller länsstyrelsen.

Och klart vi kan samsas i naturen med ALLA andra. Möt gärna andra med ett leende och en glad hälsning. Skulle man vara oense så ta gärna hjälp av klubben för att försöka lösa problemen.

/Sveriges gladaste cykelklubb

Md cykel  fritidscenter 1
Md rydhs
Md bikebrotherslogo
Md v xj cykelservicelogo02
Md estvalls logga
Md ojaby logo small
Md lantcafe jubileumslogo 22589
Md moheda supermarket
Md actic
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub